Gửi tin nhắn

Edgar Auto Harnesses LTD.

Professional Cable Assembly Manufacturer

Quality wire harness & custom cable assembly  & automotive wire harness

Hội đồng dây tùy chỉnh
Ô tô dây nịt
Động cơ dây nịt
Thông tư nối cáp hội

sản phẩm cốt lõi

Edgar Auto Harnesses LTD.

China CableAssembly / China wireharness / China Wire Harness / China-wire-Harness Edgar Auto Harnesses Ltd, founded in 1999,And new factory in ShaTian in 2 0 1 1 , with design office and ...

Tìm hiểu thêm

Liên hệ với chúng tôi hôm nay Tin Tức

Quality certification

Tìm hiểu thêm