Gửi tin nhắn

Edgar Auto khai thác LTD.

Nhà sản xuất lắp ráp cáp chuyên nghiệp

Khai thác dây chất lượng & lắp ráp cáp tùy chỉnh & khai thác dây ô tô

Hội đồng dây tùy chỉnh
Ô tô dây nịt
Động cơ dây nịt
Thông tư nối cáp hội

sản phẩm cốt lõi

Edgar Auto Harnesses LTD.

China CableAssembly / China wireharness / China Wire Harness / China-wire- Harness Edgar Auto Harnesses Ltd, được thành lập vào năm 1999, và nhà máy mới ở ShaTian vào năm 2 0 1 1, với văn ph...

Tìm hiểu thêm

Liên hệ với chúng tôi hôm nay Tin Tức

Chứng nhận chất lượng

Tìm hiểu thêm